Σημαντικό τεχνολογικό έλλειμμα, αλλά και έλλειμμα σε επίπεδο καινοτομίας, έχουν σήμερα οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που τους στερεί πολύτιμα “όπλα” ανταγωνιστικότητας τόσο έναντι των μεγάλων εταιρειών, όσο και των παγκόσμιων ανταγωνιστών τους, διαπιστώνει η έρευνα του ΣΕΠΕ.

 

Σε επίπεδο ψηφιοποίησης, η τεχνολογία δεν εντάσσεται στη στρατηγική του 40% των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας είναι μόλις 20%.

 

Μάλιστα, οι μικρές εταιρείες στην Ελλάδα υστερούν στη χρήση πολύτιμων ψηφιακών εργαλείων, ειδικά όσον αφορά εξειδικευμένα συστήματα εσωτερικής λειτουργίας, που θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους (ERP, CRM, data analytics).

 

Ταυτόχρονα, οι μικρότερες επιχειρήσεις εκφράζουν μικρότερη επιθυμία για ψηφιακές επενδύσεις:

μόνο το 24% των μικρών εταιρειών έναντι 37% των μεγάλων εκφράζουν επενδυτικές προθέσεις για την τεχνολογία. Παράλληλα, βάσει της Έρευνας Συγκυρίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, οι μικρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα φαίνεται να μην αναγνωρίζουν την τεχνολογία ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μόνο το 60% δηλώνει ότι βλέπει την τεχνολογία ως πηγή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις μεγάλες είναι 80%.

 

Αυτή η στάση είτε υπαγορεύεται από έλλειψη γνώσης και εξειδίκευσης, είτε από την αδυναμία υλοποίησης σχετικών επενδύσεων. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, της οποίας η σημασία αυξάνεται παγκοσμίως (ενώ επιταχύνθηκε και λόγω της πανδημίας) αλλάζοντας τα δεδομένα του ανταγωνισμού.

 Διαβάστε όλη την έρευνα εδώ

Πηγή: ΣΕΠΕ