Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιταχύνουμε την Επιτυχία σας 

Acceleration

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η RBL  προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες  σχετικά με  Επιχειρηματική Στρατηγική, Βελτιστοποίηση Λειτουργιών,  Ανάπτυξη, Εξυπηρέτηση Πελατών,  Αξιολόγηση & Έλεγχος εφαρμογής Διαδικασιών, Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής, Ανθεκτικότητα & Επιχειρησιακή Συνέχεια.  

Χρησιμοποιούμε καινοτόμες μεθόδους για να ξεκλειδώσουμε τις  δυνατότητες της επιχείρησής σας και να σας οδηγήσουμε στην επιτυχία.  

Εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία Listen-Design-Execute. Το πρώτο μας μέλημα  είναι να καθορίσουμε εάν μπορούμε να σας βοηθήσουμε ή όχι. Εάν  πιστεύουμε ότι δεν είμαστε η σωστή επιλογή, θα σας το πούμε πριν ξοδέψετε χρήματα σας. Εάν  είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε αξία, θα σχεδιάσουμε τη λύση σύμφωνα με τις δικές σας  ανάγκες, θα συμφωνήσουμε  μαζί σας τα παραδοτέα και θα εργαστούμε για να εκπληρώσουμε αυτή την δέσμευση. 

Μπορούμε να κάνουμε τις Δυνατότητές σας Δυνάμεις 

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

s

Ανθεκτικότητα & Ανάκτηση σε Έκτακτες Καταστάσεις

“Θέλω να έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να νατιμετωπίζουμε κρίσεις όπως η πανδημία”

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

U

Μόνιμη Εποπτεία

“Θέλω να αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα τα αδύναμα σημεία μας ώστε να προλαμβάνουμε έγκαιρα ανεπιθύμητες καταστάσεις” 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Customer Experience Transformation - “From Service to Emotion”

“Θέλω όλη η εταιρεία να  εστιάζει στην εμπειρία του Πελάτη”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

f

Operating Model Transformation

“Θέλω το επιχειρησιακό μας μοντέλο να ανταποκρίνεται στο νέο περιβάλλον”

 

 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

C-Suite Advisory Services

“Θέλω η εταιρεία μας να έχει ένα αξιόπιστο και έμπιστο σύμβουλο”

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Ανάπτυξη σε Διεθνείς Αγορές

“Θέλω βοήθεια για την επέκτασή μας σε διεθνείς αγορές”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

s

Ανθεκτικότητα & Ανάκτηση 

σε Έκτακτες  Καταστάσεις

Σας βοηθούμε να δημιουργήσετε το κατάλληλο σχέδιο για την Εταιρεία σας ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις.

Τέτοιες καταστάσεις -όπως η πανδημία– μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της Εταιρείας.

Η ανθεκτικότητα ανάγεται σε σημαντική προτεραιότητα και αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και ετοιμότητας. 

Δημιουργούμε το κατάλληλο σχέδιο που περιλαμβάνει ρόλουςστελέχωση, διαδικασίες, μεθοδολογία, εναλλακτικές υποδομές, απομακρυσμένη εργασία, ειδοποιήσεις, προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια πληροφοριών, ελέγχους,  ανάκτηση κρίσιμων λειτουργιώνπροσομοίωση περιστατικών σε έκτακτες καταστάσεις.

U

Μόνιμη Εποπτεία

(Permanent Supervision) 

Ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης κρίσιμων μεγεθών, ο έλεγχος εφαρμογής διαδικασιών & πολιτικών εντάσσονται στο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης λειτουργικών κινδύνων ή στη βεβαίωση εφαρμογής πολιτικών & διαδικασιών σε κάθε τομέα της επιχείρησης. 

Η εμπειρία δείχνει ότι όταν δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου και έγκαιρη αντιμετώπιση, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα που επηρεάζουν σοβαρά  πολλές επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Θα σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τον τρόπο ελέγχου, τα χρονικά διαστήματα, τον τρόπο αναφοράς, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπαίδευση του προσωπικού σας   ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς η ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη της Εταιρείας σας.

Customer Experience Transformation “From Service to Emotion” 

Σας βοηθάμε  να προσφέρετε τέτοια εμπειρίεα πελάτη που θα μεταμορφώσουν & ενδυναμώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες σας, ενισχύοντας την πιστότητά τους στην Εταιρεία σας. 

Δημιουργούμε ένα σαφές πλάνο ενεργειών για κάθε σημαντική στιγμή της σχέσης του πελάτη μαζί σας, που όχι μόνο καλύπτει αλλά ξεπερνά τις προσδοκίες του. 

Η εμπειρία Πελάτη ξεκινά  από το προσωπικό σας, θεωρώντας ότι ο  τρόπος οργάνωσης και συνεργασίας  των ανθρώπων σας,  συνδέεται άμεσα  με την εμπειρία των πελατών σας. Οι  εσωτερικές λειτουργίες είναι τόσο σημαντικές που επηρεάζουν τον  τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Ο αφοσιωμένος πελάτης ή υπάλληλος γίνεται ο πρεσβευτής του ονόματος της Εταιρεία σας και συμβάλλει στην επιτυχία σας. 

f

Operating Model Transformation 

Η επίτευξη νέων τρόπων εργασίας απαιτεί συχνά μια αναθεώρηση του λειτουργικού μοντέλου σας.

Από τον τρόπο ηγεσίας έως τη βελτιστοποίηση λειτουργιών & διαδικασιών, σας βοηθάμε να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε στρατηγικές που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους σας να μετασχηματίσουν την εταιρεία σας. 

Το περιβάλλον αβεβαιότηταςοι διαρκώς αναδυόμενες τεχνολογίες, τα έκτακτα γεγονότα αλλάζουν ριζικά το επιχειρηματικό τοπίο. 

Σε αυτό το φαινομενικό χάος υπάρχουν ευκαιρίες που μπορεί να βελτιώσουν τη θέση σας. Είμαστε δίπλα σας σε όλη αυτή τη διαδρομή.

C-Suite Advisory Services 

person standing near the stairs

Εστιάζουμε  στην διαχείριση πληροφοριών (data governance), οργάνωση περιβάλλοντος εξυπηρέτησης πελάτη και ανάπτυξη ομάδων εξυπηρέτησης.

Θα σας βοηθήσουμε στην εφαρμογή του  επιχειρησιακού μοντέλου που ταιριάζει σε εσάς, στην υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων που θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Ανάπτυξη σε Διεθνείς Αγορές 

Η ανάπτυξη σε διεθνείς αγορές αποτελούν μόνιμο στόχο για πολλές εταιρείες. Η επέκταση προϋποθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, έρευνα & ανάλυση, επικοινωνία, συναντήσεις με σημαντικό κόστος. Πολλές φορές η αδυναμία να αντιμετωπιστούν  όλα αυτά έχει σαν  αποτέλεσμα την αναβολή σχεδίων και την  απώλεια ευκαιριών. 

Συνεργαζόμαστε με την Ιρλανδική  Tenego και σας παρέχουμε  υπηρεσίες Ανάπτυξης Διεθνών Δικτύων Πωλήσεων για  αναπτυσσόμενες και εγκαθιδρυμένες  εταιρείες της  τεχνολογίας.

Μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου της Tenegoπου καλύπτει πολλές σημαντικές αγορέςπαρέχουμε υπηρεσίες στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Καναλιών Πωλήσεων καθώς και στην υλοποίησή τους με την εύρεση των κατάλληλων συνεργατών που ταιριάζουν στις δραστηριότητές σας, αλλά ακόμη και τη διαχείριση τους.

Γιατί με Εμάς;

Μπορείτε να βρείτε πολλές συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι ότι κατανοούμε τις ανάγκες σας εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία Listen-Design-Execute και εργαζόμαστε μαζί με τα στελέχη σας, σαν μια ενιαία ομάδα,  για να  σχεδιάσουμε  και να υλοποιήσουμε το έργο μας. 

Μήπως ενδιαφέρεστε και για