Πόσο καλή είναι η  Εξυπηρέτηση Πελάτη που προσφέρει το Contact Center σας;

Οι Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (KPIs) που θα σας βοηθήσουν να ξέρετε

 

Από τότε που η πανδημία COVID-19 εξαπλώθηκε και μείωσε την εξυπηρέτηση πελατών πρόσωπο με πρόσωπο, ο  ρόλος των contact centers μαζί με τα ψηφιακά κανάλια (web, chat, e-mail, social media, self-service), αναβαθμίζεται ώστε να  προσφέρουν νέες εμπειρίες για τους πελάτες που επικοινωνούν και συναλλάσσονται με οn-line τρόπους.

Μια επιχείρηση μπορεί να πιστεύει ότι διαθέτει το καλύτερο Contact Center, για να βεβαιωθεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει δεν έχει παρά να εφαρμόσει μετρήσεις,  χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα KPIs.

Ο Οδηγός μας, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε:

 

  • Πως οργανώνονται οι μετρήσεις απόδοσης
  • Τι σημασία των Δεικτών Απόδοσης – KPIs
  • Ποια συγκεκριμένα KPIs μπορείτε να εφαρμόσετε για να μετράτε την απόδοση του Contact Center

4 + 1 =