Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Eπενδύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον!

Για την Κοινωνία

 Στην RBL πιστεύουμε ότι κάθε εταιρεία είναι αναπόσπαστο μέλος του κοινωνικού οικοσυστήματος και η προσφορά στην κοινωνία δεν είναι ένας φιλόδοξος στόχος αλλά βασικό στοιχείο του DNA της  εταιρείας μας.

Διαθέτουμε χρόνο και πόρους σε μη κερδοσκοπικούς και άλλους οργανισμούς καθώς και σε δράσεις που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτή η ηθική μας υποχρέωση είναι βαθιά ριζωμένη  στον τρόπο που λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε. 

ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε ενεργά στη διοίκηση, την οργάνωση, τις αποστολές και τις δράσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ομάδα Αιγαίου».

Η Ομάδα Αιγαίου προσφέρει υπηρεσίες υγείας, υποδομών, πολιτισμού, επιμόρφωσης στα μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου Πελάγους βοηθώντας  στην  πράξη στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

ΑΞΙΟΤΗΣ

Πιστεύουμε ότι η αξιοκρατία αποτελεί ίσως ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και προόδου του συνόλου της κοινωνίας.

Υποστηρίζουμε το σύλλογο «ΑΞΙΟΤΗΣ», ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό φορέα προβληματισμού και διαλόγου, που με  έμπρακτη δράση εργάζεται για την προαγωγή των αρχών και των κανόνων της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και του εκσυγχρονισμού στη δημόσια διοίκηση, στον τομέα των επιχειρήσεων και στην κοινωνία των πολιτών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Προσφέρουμε διαλέξεις σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με την οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, διαχείριση δεδομένων, την εμπειρία πελάτη, την ηγεσία και ομαδικότητα..

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα ή να μας προτείνετε

κάποια δραστηριότητα, Επικοινωνήστε μαζί μας