Εκπαίδευση 

Βιωματικά  Προγράμματα  με Άμεσα & Θεαματικά αποτελέσματα 

Training with Value

Οι Προβληματισμοί

Έχουμε νιώσει την ανάγκη και την αγωνία των Διευθυντών Διαφόρων Διευθύνσεων  και  των Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων να παρέχουν στο προσωπικό τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Καταλαβαίνουμε τους προβληματισμούς τους για την επιλογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα καταφέρουν να ενεργοποιήσουν και να δεσμεύσουν το ενδιαφέρον των στελεχών για άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.  

Μοιραζόμαστε μαζί τους την αρχή ότι η εκπαίδευση είναι μια σημαντική  επένδυση για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης σας. 

RBL Academy

Tα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι βιωματικά, σχεδιασμένα για να καλύψουν τις στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησής σας και να ενισχύουν την κουλτούρα της αλλαγής και της καινοτομίας.  

Διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί σας θα γνωρίσουν νέες προσεγγίσεις, θα εφαρμόσουν άμεσα τις νέες γνώσεις τους, εστιάζοντας στοαποτέλεσμα,  τόσο για τη δική τους πρόοδο  όσο και της επιχείρησής σας.   

Η ομάδα των εκπαιδευτών μας συνδυάζει την άριστη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία έχοντας εφαρμόσει στην πράξη τη θεματολογία που διδάσκουν.  

Εξασφαλίζουμε μετρήσιμα και άμεσα αποτελέσματα 

GDPR & Ασφάλεια Πληροφοριών

“Θέλω όλο το προσωπικό μας  να εκπαιδεύεται και η προστασία δεδομένων να γίνει η κουλτούρα του” 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Customer Experience

“Θέλω  όλο το προσωπικό να προσφέρει εξαιρετική εμπειρία Πελάτη στους εσωτερικούς & τελικούς πελάτες”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

GDPR & Ασφάλεια Πληροφοριών 

Αποτελούμε το σημείο αναφοράς στην εξειδικευμένη εκπαίδευση, προσφέρουμε πλήρη σειρά  βιωματικών  προγράμματων που ενισχύουν την κουλτούρα ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριών και απευθύνονται σε όλους τους ρόλους και βαθμίδες του προσωπικού σας.

Η RBL είναι συνιδρυτής  και διαχειριστής του DPO Academy,  του πρώτου εκπαιδευτικού φορέα στην Ελλάδα, εξειδικευμένου στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στο ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data protection Officer – DPO).
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα οδηγεί σε

Πιστοποίηση ISO 17024 από την TUV Austria Hellas

Η εκπαίδευση πάνω από 2.500 στελεχών από κάθε κλάδο της αγοράς, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη σας.

Δυνατότητα και  για on-line Παρακολούθηση

Δυνατότητα επιδότησης  μέσω ΛΑΕΚ

DPO Executive

Περισσότερα...

Το πρώτο και πρωτοποριακό πρόγραμμα  εκπαίδευσης στελεχών που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο DPO ή να συμμετέχουν σε ομάδες διαχείρισης δεδομένων. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση ISO17024 από την TUV Austria Hellas και παρέχεται σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas και τη Νομική Βιβλιοθήκη

GDPR Awareness

Περισσότερα...

Οι βασικές αρχές του GDPR που όλοι πρέπει να γνωρίζουν 

Έλεγχος Συμμόρφωσης Εφαρμογής GDPR

Περισσότερα...

Έλεγχος του επιπέδου συμμόρφωσης, κρίσιμες περιοχές συμμόρφωσης, μόνιμη εποπτεία, αναφορές, accountability, toolkitελέγχου. Η απαραίτητη εκπαίδευση για τον DPO και όσους ασχολούνται με την Προστασία Δεδομένων για να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο  

Ασφαλές Περιβάλλον Απομακρυσμένης Εργασίας

Περισσότερα...

Πλαίσιο, Απαιτήσεις, Προσωπικά Δεδομένα, Ασφάλεια, Συμβάσεις, Επικοινωνία

Πρακτική εφαρμογή καθημερινών Μέτρων Ασφάλειας Πληροφοριών

Περισσότερα...

Η αξία των πληροφοριών, πως οι πληροφορίες εκτίθενται σε κίνδυνο, η προστασία τους σε ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα, internet, δίκτυα, συσκευές αποθήκευσης, κινητά μέσα, χρήση email & αντιμετώπιση phishing, η πολιτική του «καθαρού γραφείου”, πολιτικές ασφάλειας, φυσική ασφάλεια, αναφορά περιστατικών παραβίασης, κουλτούρα ενίσχυσης της εμπιστευτικότητας-ακεραιότητας-διαθεσιμότητας των πληροφοριών, case studies, workshops 

Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων

Περισσότερα...

Δημιουργία Σχεδίου, Ρόλοι, Στελέχωση,  Μεθοδολογία, Αναφορές στις Αρχές, Ειδοποιήσεις, Ενημέρωση, Προσομοίωση, Case Studies.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε case studies και στις ασκήσεις προσομοίωσης παραβιάσεων δεδομένων και πληροφοριών.

GDPR στην Υγεία

Περισσότερα...

Για επαγγελματίες στο χώρο της υγείας ιατρούς και στελέχη φορέων υγείας

GDPR Hospitality Edition

Περισσότερα...

Για στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, online booking, κλπ.)

GDPR για Marketing & Πωλήσεις

Περισσότερα...

Για στελέχη του Marketing, της Επικοινωνίας, της  Έρευνας και των Πωλήσεων.

GDPR & On-Line

Περισσότερα...

Για στελέχη που ασχολούνται με υπηρεσίες  στο internet, το ηλεκτρονικό εμπόριο, social media, κατασκευή web sites και e-shops

GDPR & Εκπαίδευση

Περισσότερα...

Δημιουργία Σχεδίου, Ρόλοι, Στελέχωση Μεθοδολογία, Εναλλακτικές Υποδομές, Απομακρυσμένη Εργασία, Ειδοποιήσεις, Ενημέρωση, Προσωπικά Δεδομένα, Έλεγχοι, Ανάκτηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών, Προσομοίωση, Case Studies

GDPR & Ανθρώπινο Δυναμικό

Περισσότερα...

Για στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού

GDPR για Λογιστικά Γραφεία

Περισσότερα...

Για οικονομολόγους, λογιστές, εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβουλών

DPIA στην Πράξη

Περισσότερα...

Για DPOs, νομικούς, στελέχη ΙΤ. Προϋποθέσεις, μεθοδολογία, χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, παραδείγματα, Case Studies

Customer Experience 

Οι υπηρεσίες στο Ελληνικό Α.Ε.Π. συμμετέχουν κατά 80% περίπου. Μια οικονομία υπηρεσιών εξαρτάται άμεσα  από την ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών.

Ενώ θα περίμενε κανείς ότι στην εξυπηρέτηση  θα έχουμε υψηλές επιδόσεις, σύμφωνα με τις μετρήσεις, δύσκολα ξεπερνάμε το μέσο όρο! 

Η έννοια της φιλοξενίας /  εξυπηρέτησης υπάρχει στην κουλτούρα μας. Πως μπορεί να μετουσιωθεί   σε εξαιρετική εμπειρία Πελάτη;  Με την Εκπαίδευση! 

Τα βιωματικά εκπαιδευτικά μας προγράμματα καλύπτουν όλες τις πτυχές της εξυπηρέτησης. Μάλιστα, αξιολογούνται από τους συμμετέχοντες με  training NPS από 97% έως 100% και training CSAT >9,5.

Δυνατότητα και  για on-line Παρακολούθηση

Δυνατότητα επιδότησης  μέσω ΛΑΕΚ

Άριστη Εξυπηρέτηση Πελάτη: From Service to Emotion

Περισσότερα...

Το περιβάλλον κρίσης και η επίπτωση στον πελάτη και  το προσωπικό, Kαθορισμός της αξίας από την προοπτική του πελάτη Πώληση / Προώθηση λύσεων και όχι προϊόντων, Αναγνώριση τύπων πελατών και εξυπηρέτηση με βάση τις ανάγκες τους, Ανάπτυξη πελατοκεντρικής κουλτούρας, Λήψη αποφάσεων και ψυχολογία του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτηΗ θεωρία της επικοινωνίας στην υπηρεσία του πελάτη (listening & influencingΚαλλιέργεια της ενσυναίσθησηςΑντιμετώπιση του δυσαρεστημένου πελάτη (service failure & recovery)Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιώνΔιαχείριση της διαδικτυακής και κοινωνικής εμπειρίας του πελάτη. Case StudiesWorkshops
 

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη της Εξυπηρέτησης ΠελατώνΠωλήσεων, MarketingCall Centers 

Αντιμετώπιση Δυσαρεστημένου Πελάτη

Περισσότερα...

Tύποι Πελατών, Η αξιοποίηση των παραπόνων – μια άλλη προσέγγιση του δύσκολου πελάτη, Service Failure & Recoverylistening & influencing , Case StudiesWorkshops
 

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη της Εξυπηρέτησης ΠελατώνΠωλήσεων, MarketingCall Centers 

Δημιουργία Πρωταθλητών. Αποτελεσματικές Ομάδες Εξυπηρέτησης

Περισσότερα...

Χαρακτηριστικά Ομάδαςτρόποι  ηγεσίας (Collective LeadershipSituational Leadership), στοχοθέτηση, δείκτες μέτρησης, οργάνωση επαφών / επικοινωνίας με πελάτες, δημιουργία πιστών πελατών, η υποστήριξη της Ομάδας, η διαχείριση της επιτυχίας,  ο αδύναμος κρίκος (συνοχή της Ομάδας),  γιορτάζοντας για τα αποτελέσματα,  Case StudiesWorkshops
 

Απευθύνεται σε στελέχη της Εξυπηρέτησης Πελατών, Επικεφαλής  Ομάδων

Εξυπηρέτηση Πελατών από Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης (on-site & off-site)

Περισσότερα...

Κατανόηση των στοιχείων της εξυπηρέτησης και βελτίωση της, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η ενσυναίσθησηαναγνώριση τύπων πελατών και προσφορά υπηρεσιών, κατάρριψη στερεοτύπων, οι ευκαιρίες για νέες πωλήσεις μέσω της εξυπηρέτησης (cross selling), δημιουργία πιστών πελατών, Case StudiesWorkshops 
 
Απευθύνεται σε στελέχη κέντρων τεχνικής υποστήριξης,  Επικεφαλής  Ομάδων

Feedback Management

Περισσότερα...

Η αναγκαιότητα του feedback στην επιχείρηση, κατανόηση και ερμηνεία των μηνυμάτων (μέσα στην εταιρεία, από τους πελάτες, από την αγορά), η ολιστική προσέγγιση (omni channel), τρόπος μέτρησηςη σημασία της σωστής επικοινωνίας, Case StudiesWorkshops 
 
Απευθύνεται σε στελέχη εξυπηρέτησηςmarketing, back officeΕπικεφαλής  Ομάδων

Μέτρηση της Εξυπηρέτησης Πελατών

Περισσότερα...

Δημιουργία του περιβάλλοντος μετρήσεων υπηρεσιών με τους κατάλληλους δείκτες και Case Studies και Workshops.

Περιλαμβάνοντασι: Balance ScorecardKPIs (NPSCSATFRTFCRCESARTκλπ.)Customer JourneyCustomer Experience Scale

Απευθύνεται σε στελέχη της Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, Analytics, Customer Care, Πωλήσεων, Διοίκηση

Team Building Activities

Περισσότερα...

Ενίσχυση της ομαδικότητας, της αποτελεσματικής επικοινωνίας των ομάδων, της επίτευξης στόχων, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και διασκέδαση 

 

Η Μεθοδολογία μας 

Διαγνωστική Μελέτη 

Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη σας 

Δημιουργία του πλαισίου & του περιεχομένου εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες σας την εμπειρία και τις προτάσεις μας 

Εκπαίδευση 

& Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων 

Διεξαγωγή της εκπαίδευσης με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο. 

Με την ολοκλήρωση της, προσφέρουμε συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος επισημαίνοντας τις δυνατές περιοχές των συμμετεχόντων αλλά και αυτές  μπορεί να γίνει βελτίωση

Καθοδήγηση στο Πεδίο  
(on the job coaching)
 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας και υποστήριξης των εκπαιδευθέντων στο χώρο εργασίας τους με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή όσων διδάχθηκαν στην εκπαίδευση