Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

και Cookies

 Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της σχέσης εμπιστοσύνης που θέλουμε να αναπτύσσουμε μαζί σας. Στις δραστηριότητες της εταιρείας μας επεξεργαζόμαστε τακτικά δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, όπως δεδομένα πελατών, συνεργατών, επαγγελματικών επαφών, καταρτιζόμενων, επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, αλλά και προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων τα οποία εσείς θα μας εμπιστευθείτε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι εταιρεία μας RETHINK BUSINESS LAB M.I.K.E, με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 362, Τ.Κ. 152 33 τηλέφωνο +30 215 5600411, email: info@rethinkbusinesslab.com

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 Ε.Ε. GDPR) και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

 • Τα δεδομένα σας, καθώς και τα δεδομένα τρίτων που μας εμπιστεύεστε, συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Συλλέγουμε τα απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.
 • Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη συμμόρφωσής μας με νομικές και φορολογικές απαιτήσεις.
 • Έχουμε λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας είτε αυτά είναι σε ηλεκτρονική μορφή είτε φυλάσσονται σε φυσικά αρχεία (όπως κρυπτογράφηση δίσκων και e-mail, cloud backup, αποθήκευση φυσικών αρχείων με ασφαλή τρόπο, αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση). Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε κάθε πιθανότητα παράνομης πρόσβασης σε αυτά, απώλειας, αλλοίωσης ή καταστροφής.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό, και για πόσο τα διατηρούμε

 

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας

Η ιστοσελίδες μας www.rbl.gr και www.rethinkbusinesslab.com προστατεύονται με πρωτόκολλο κρυπτογραφημένης επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο εγκαθιδρύει μία ασφαλή σύνδεση των συσκευών μέσω του διαδικτύου, με αποτέλεσμα την προστασία της επικοινωνίας και των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, (log files) και συγκεκριμένα:

 • Ημερομηνία και ώρα εισόδου στον ιστότοπο.
 • Όγκος των δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes.
 • Το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address), όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι προσωπικά δεδομένα μαζί με την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, αν και εμείς δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε μόνο με αυτά τα δεδομένα.

Σκοπός και νομική βάση για την οποία συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (αρχεία καταγραφής) είναι το νόμιμο συμφέρον μας για την ασφάλεια του ιστοτόπου, των πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες και κακόβουλες ενέργειες που μπορεί να στοχεύσουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων ddos “άρνηση εξυπηρέτησης”), καθώς και η νομική υποχρέωσή μας να παρέχουμε ένα κατά το δυνατόν ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (αρχεία καταγραφής διακομιστών) εάν εντοπιστούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

 1. Δεδομένα των Πελατών και των Εκπαιδευομένων μας

Για την παροχή των υπηρεσιών μας προς τους Πελάτες μας, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα/οργανισμοί, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα (Πελατών, νομίμων εκπροσώπων, εργαζομένων και λοιπών επαφών) όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας. Παρόμοια δεδομένα θα συλλέξουμε για όσα φυσικά πρόσωπα επιλέξουν να συμμετάσχουν σε μία εκπαιδευτική δραστηριότητα της εταιρείας μας.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και χρόνος διατήρησης των δεδομένων είναι τα δεκαπέντε έτη. (άρθρο 6 παρ. 1β’ και 9 παρ. 2η΄ ΓΚΠΔ.

Σε αρκετές περιπτώσεις θα μας εμπιστευθείτε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων τα οποία θα χρειαστεί επεξεργαστούμε για λογαριασμό σας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, όπως δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών και προμηθευτών σας, δικών σας Πελατών ή εκπαιδευομένων κλπ. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρήσουμε όσο διαρκεί η συνεργασία μας και θα σας τα επιστρέψουμε ή θα τα διαγράψουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φόρμας επικοινωνίας

Στο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα επεξεργαστούμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη πληροφορία που μας παρέχετε με σκοπό να ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας και θα διαγραφούν μετά από πέντε έτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για την αποθήκευσή τους.

 1. Δεδομένα προμηθευτών

Για το σκοπό της εξυπηρέτησης της μεταξύ μας σύμβασης συλλέγουμε τα δεδομένα των προμηθευτών μας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αποστολής, ΑΦΜ και οικονομικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε οι ίδιοι. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση σύμβασης και οι συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις τα διατηρούμε δε για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ετών από την τελευταία παροχή υπηρεσιών, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την φορολογική και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.

 1. Επεξεργασία δεδομένων για πρόσβαση σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.

Εάν θελήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία πλατφόρμα τηλεκατάρτισης που προσφέρει η εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας της, θα προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων σας όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, ΑΦΜ με σκοπό να σας παρέχουμε τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες, και νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η εκτέλεση σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας και των δεδομένων σας με την αποστολή ενός μηνύματος στην προαναφερθείσα διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εκτός όσων η διατήρηση είναι απαραίτητη όπως για φορολογικούς λόγους και για λόγους απόδειξης τα οποία θα διατηρήσουμε για δεκαπέντε έτη.

Για τις πληρωμές των διαδικτυακών προγραμμάτων εκπαίδευσης που πληρώνετε με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό το σύστημα  που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει  δεδομένα καρτών ή λογαριασμών σε βάση δεδομένων. Η πληρωμή μέσω καρτών διεκπεραιώνεται από την ασφαλή πλατφόρμα πληρωμών του συνεργαζόμενου με εμάς πιστωτικού ιδρύματος.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Μεταφορές δεδομένων.

 Τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από τους υπαλλήλους μας καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους κλπ. τα οποία μας παρέχουν υπηρεσίες εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές  (π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδας, λογιστικές υπηρεσίες) για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, και υποστηρίζουν την Εταιρεία μας εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με τις δραστηριότητές μας.

Τα τρίτα αυτά πρόσωπα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας ακολουθώντας τις οδηγίες μας, δεσμεύονται δε συμβατικά ότι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, με τα ίδια μέτρα ασφάλειας. Επιπλέον, μας παρέχουν εγγυήσεις ότι εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι θα μας ειδοποιήσουν και συνεργαστούν μαζί μας για οποιοδήποτε συμβάν ασφαλείας των δεδομένων σας.

Τέλος, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται περαιτέρω σε δημόσιες αρχές και ιδρύματα, καθώς και σε νομικούς μας συμπαραστάτες, για νόμιμους σκοπούς.

Εκτός από τα παραπάνω, τα Δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα και δεν θα διαδοθούν.

Η Εταιρεία μας δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα εκτός ΕΕ, και αν χρειαστεί (για παράδειγμα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες Cloud) αυτό θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ, όπως με τη συναίνεσή σας, την εφαρμογή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Δεδομένα ανηλίκων

 Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων .

 

Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

 Η ιστοσελίδα της RETHINK BUSINESS LAB  ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων ή ανεξάρτητων φορέων, όπως π.χ.  συνεργαζόμενων εταιριών / οργανισμών, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά από αυτούς όπως και ιστοσελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας. Ως εκ τούτου, η RETHINK BUSINESS LAB δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.

 

Cookies και συναφείς τεχνολογίες

 Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας , προκειμένου να καταστήσουμε αυτή κατά το δυνατόν άνετη και αποτελεσματική.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή (π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera κτλ.) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε:

α) Cookies λειτουργικότητας (απαραίτητα)

Τα εν λόγω cookies είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες του δικτυακού τόπου και της εφαρμογής μας. Είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να έχετε πρόσβαση στις διάφορες ενότητες αυτού. Η παροχή των βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή χωρίς αυτά τα cookies.

β) Cookies στατιστικής ανάλυσης και επίδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, όπως π.χ. τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε η επίσκεψή σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε κ.λπ. Τα χρησιμοποιούμε με σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση της επίδοσης του ιστοτόπου μας. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες, που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη.

Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση του ιστοτόπου μας. Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητα των επισκέψεων. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στη συσκευή του επισκέπτη (π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο). H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδώ, και και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics, εδώ. Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ.

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω της Google Analytics, εγκαθιστώντας στον browser σας το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Διαχείριση των cookies

Μπορείτε να αποφασίσετε μεμονωμένα ή συνολικά για την αποδοχή των cookies (πλην των απολύτως απαραίτητων) κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας καθώς επίσης μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές επιλογές σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιον τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε για την αποδοχή ή τον αποκλεισμό τους. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Opera

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ξεχωριστά σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης και σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Ενημέρωση για αλλαγές των cookies

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούμε στο σχετικό “παράθυρο” που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Εκεί υπάρχει η ταξινόμησή τους ανά κατηγορία, το όνομα του cookie, ο πάροχος, η διάρκεια αποθήκευσης.   Μπορεί να ενημερώνουμε τη δήλωση για τα cookies ανά διαστήματα, βλέποντας και την  ημερομηνία κατά την οποία έγινε η τελευταία αλλαγή σε αυτή τη δήλωση. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά τη δήλωση για cookies, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Τα Δικαιώματα σας

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση RETHINK BUSINESS LAB M.I.K.E., Λ. Kηφισίας 362 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233 ή στο e-mail gdpr@rethinkbusinesslab.com για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα Άρθρα 15 επ. του ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δικαιώματα:

 • Ενημέρωσης
 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης
 • Διαγραφής (κατά περίπτωση)
 • Περιορισμού της επεξεργασίας
 • Εναντίωσης ή ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να ζητήσετε  μία ενημερωμένη λίστα των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την πηγή, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και να περιορίσετε την επεξεργασία τους, ακόμη και τη διαγραφή τους, εάν έχει εφαρμογή.

Απαντάμε στα Αιτήματά χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μήνα από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Μπορείτε πάντα να αναφέρετε σχόλια και να υποβάλλετε καταγγελίες στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, GR 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: + 30-210 6475600 ή στο http://www.dpa.gr/

 

Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

 Ενδέχεται να αναθεωρούμε ή να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό και σε κάθε περίπτωση, όποτε καθίσταται αναγκαίο. Κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αποκτά ισχύ με την έκδοση της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στις ιστοσελίδες μας (https://rbl.gr & https://rethinkbusinesslab.com) την επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Τελευταία τροποποίηση: 01/08/2020