Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιταχύνουμε την Επιτυχία σας 

Acceleration

Οι προβληματισμοί

Πολύς χρόνος και χρήμα σπαταλάται σε ιδέες και έργα που τελικά δεν εφαρμόζονται ποτέ.

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει πολύ γρήγορα,  καθοδηγούμενο από τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, τη δυναμική της αγοράς, αλλά και από απρόβλεπτες καταστάσεις, η ανάγκη για άμεσες προσαρμογές, η ανθεκτικότητα και η ανταπόκριση στις αλλαγές, ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός και η καινοτομία αποτελούν την προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. 

Απάντηση με λύσεις

Η RBL  προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες  χρησιμοποιώντας  καινοτόμες μεθόδους για να ξεκλειδώσουμε τις  δυνατότητες της επιχείρησής σας και να σας οδηγήσουμε στην επιτυχία.   

Εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία Listen-Design-Execute. Θα σχεδιάσουμε λύσεις σύμφωνα με τις δικές σας  ανάγκες, θα συμφωνήσουμε  μαζί σας τα παραδοτέα και θα εργαστούμε σαν μια ομάδα για να εκπληρώσουμε ό,τι συμφωνήσαμε.

Κάνουμε τις Δυνατότητές σας Δυνάμεις 

Ανθεκτικότητα & Ανάκτηση σε Έκτακτες Καταστάσεις

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

U

Μόνιμη Εποπτεία

 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Customer Experience Transformation - “From Service to Emotion”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

f

Digital Transformation

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

C-Suite Advisory Services

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Αξιολόγηση Ομάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

s

Ανθεκτικότητα & Ανάκτηση 

σε Έκτακτες  Καταστάσεις

Σας βοηθούμε να δημιουργήσετε το κατάλληλο σχέδιο για την Εταιρεία σας ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις.

Τέτοιες καταστάσεις -όπως η πανδημία, πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις- μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της Εταιρείας.

Η ανθεκτικότητα ανάγεται σε σημαντική προτεραιότητα και αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και ετοιμότητας. 

Δημιουργούμε το κατάλληλο σχέδιο που περιλαμβάνει ρόλουςστελέχωση,  διαδικασίες,  μεθοδολογία, εναλλακτικές υποδομές, απομακρυσμένη εργασία, ειδοποιήσεις, ασφάλεια πληροφοριών, ελέγχους,  ανάκτηση κρίσιμων λειτουργιώνπροσομοίωση περιστατικών έκτακτων καταστάσεων.

U

Μόνιμη Εποπτεία

(Permanent Supervision) 

Ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης κρίσιμων μεγεθών, ο έλεγχος εφαρμογής διαδικασιών & πολιτικών εντάσσονται στο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης λειτουργικών κινδύνων ή στη βεβαίωση εφαρμογής πολιτικών & διαδικασιών σε κάθε τομέα της επιχείρησης. 

Η εμπειρία δείχνει ότι όταν δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου και έγκαιρη αντιμετώπιση, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα που επηρεάζουν σοβαρά  πολλές επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Θα σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τον τρόπο ελέγχου, τα χρονικά διαστήματα, τον τρόπο αναφοράς, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπαίδευση του προσωπικού σας   ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς η ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη της Εταιρείας σας.

Customer Experience Transformation “From Service to Emotion” 

Σας βοηθάμε  να προσφέρετε τέτοια εμπειρία πελάτη που θα μεταμορφώσουν & ενδυναμώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες σας, ενισχύοντας την πιστότητά τους στην Εταιρεία σας. 

Δημιουργούμε ένα σαφές πλάνο ενεργειών για κάθε σημαντική στιγμή της σχέσης του πελάτη μαζί σας, που όχι μόνο καλύπτει αλλά ξεπερνά τις προσδοκίες του. 

Η εμπειρία Πελάτη ξεκινά  από το προσωπικό σας, θεωρώντας ότι ο  τρόπος οργάνωσης και συνεργασίας  των ανθρώπων σας,  συνδέεται άμεσα  με την εμπειρία των πελατών σας. Οι  εσωτερικές λειτουργίες είναι τόσο σημαντικές που επηρεάζουν τον  τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλοεπιδρούν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Ο αφοσιωμένος πελάτης ή υπάλληλος γίνεται ο πρεσβευτής του ονόματος της Εταιρεία σας και συμβάλλει στην επιτυχία σας. 

f

Digital Transformation

Η ανταπόκριση σε νέους τρόπους δραστηριοποίησης, με βάση τη δυναμική και τις εξελίξεις της αγοράς,  απαιτεί συχνά μια αναθεώρηση του λειτουργικού μοντέλου σας.

Το περιβάλλον αβεβαιότηταςοι διαρκώς αναδυόμενες νέες τεχνολογίες, τα έκτακτα γεγονότα αλλάζουν ριζικά το επιχειρηματικό τοπίο. 

Από τον τρόπο ηγεσίας έως τη βελτιστοποίηση λειτουργιών & διαδικασιών, σας βοηθάμε να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε στρατηγικές για να μετασχηματιστεί  ψηφιακά η επιχείρησή σας.

Σε αυτό το φαινομενικά χάος υπάρχουν ευκαιρίες που μπορεί να βελτιώσουν τη θέση σας. Είμαστε δίπλα σας σε όλη αυτή τη διαδρομή.

C-Suite Advisory Services 

person standing near the stairs

Εστιάζουμε  στην διαχείριση πληροφοριών (data governance), οργάνωση περιβάλλοντος εξυπηρέτησης πελάτη και ανάπτυξη ομάδων εξυπηρέτησης.

Θα σας βοηθήσουμε στην εφαρμογή του  επιχειρησιακού μοντέλου που ταιριάζει σε εσάς, στην υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων που θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Αξιολόγηση Ομάδων

Η αξιολόγηση των Οργανωτικών Μονάδων της επιχείρησής σας, είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων σας. 

Με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία μας παρέχουμε  αντικειμενικό και ολοκληρωμένο 360° feedback καλύπτοντας όλους τους συντελεστές που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία των οργανωτικών σας μονάδων, όπως τμημάτων πωλήσεων, εξυπηρέτησης, BackOffice. Επιπρόσθετα μπορούμε να αναλάβουμε την εύρεση προσωπικού για λογαριασμό σας.

Αξιολογούμε το τρέχον επίπεδο απόδοσης και προσδιορίζουμε τις ανάγκες οργάνωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σας για  την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων με ταυτόχρονη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας, υπευθυνότητας και καινοτομίας.