Ο νέος νόμος δημιουργεί μια νέα κανονιστική υποχρέωση

 

Ο νέος νόμος 4990/2022 – Whistleblowing ψηφίστηκε πρόσφατα για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου στον εργασιακό χώρο, δηλαδή παράνομες πρακτικές ή ανήθικες συμπεριφορές.

ΑΟ νόμος αφορά φορείς, οργανισμούς, εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και όλες τους φορείς, οργανισμούς, εταιρείες που απασχολούν ταυτόχρονα 50 ή περισσότερους εργαζόμενους.

10 + 4 =