Μπορείτε να παρακολουθήσετε το 2ο Cyber Insurance & Incident Response Conference 2020 της ethosEvents. Δηλώνοντας το παρών με την συμμετοχή του CEO της εταιρείας μας Γεωργόπουλος Δημήτρης ως συντονιστής του IV PANEL : Με θέμα « Αντιμετώπιση Περιστατικού Ransomware».  

 

Θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν:

  • Ψηφιακή εγκληματολογία – ανακάλυψη αιτιών περιστατικού
  • Οι επιπτώσεις ενός περιστατικού ransomware στην ομαλή λειτουργία μιας εταιρίας
  • Οι ευθύνες μιας εταιρίας μετά από ένα περιστατικό ransomware και πώς μπορεί αυτή να τις αντιμετωπίσει.
  • Διαχείριση εταιρικής φήμης & επικοινωνιακές προκλήσεις.
  • Αναφορά στην Αρχή Προστασίας.
  • Ενημέρωση υποκειμένων που χάθηκαν τα προσωπικά δεδομένα τους

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο.