Έχετε αναρωτηθεί αν τα δεδομένα σας
έχουν παραβιαστεί;
Πως και Πότε θα το μάθετε;.

 

 

Η ανακάλυψη αν δεδομένα ή επιχειρηματικές πληροφορίες έχουν διαρρεύσει, μπορεί να πάρει μέρες ή ακόμη εβδομάδες και μήνες. Μέχρι τότε, Είναι πολύ αργά! Πολλές φορές, οι αποκαλύψεις για παραβίαση δεδομένων μπορεί να είναι αποτέλεσμα παλαιότερων παραβιάσεων που δεν αναγνωρίστηκαν όταν έγιναν.

7 + 15 =