Οι ειδήσεις για μια νέα παραβίαση δεδομένων και
ασφάλειας πληροφοριών είναι καθημερινό φαινόμενο.

 

Η ανακάλυψη αν δεδομένα ή επιχειρηματικές πληροφορίες έχουν διαρρεύσει, μπορεί να πάρει μέρες ή ακόμη εβδομάδες και μήνες.
Μέχρι τότε,

Είναι πολύ αργά!

Οι παραβιάσεις που ανακοινώνονται, από εταιρείες κάθε μεγέθους και κλάδου για διαρροή πληροφοριών και δεδομένων, μας υπενθυμίζει την ανάγκη της συνεχούς παρακολούθησης του ψηφιακού αποτυπώματος της εταιρείας μας σχετικά με την έκθεσή της στον κυβερνοχώρο.

Πολλές φορές, οι αποκαλύψεις για παραβίαση δεδομένων μπορεί να είναι αποτέλεσμα παλαιότερων παραβιάσεων που δεν αναγνωρίστηκαν όταν έγιναν.

9 + 15 =