Η Rethink Business Lab και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών διοργανώνουν το webinar, με θέμα “Η εφαρμογή του νέου νόμου 49990/2022 για την «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου» ή «whistleblower protection» στην πράξη” την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00-11:30.

Θεματική:

– Έχει η εταιρεία σας πάνω από 50 εργαζομένους (με κάθε μορφής εργασιακή σχέση) ή ανήκει στις ειδικές κατηγορίες;

– Γνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να εφαρμόσετε το νόμο 4990/2022; Για τι είδους παραβιάσεις μπορεί να γίνουν αναφορές; Πως και που υποβάλλονται; Πως γίνεται η διαχείρισή τους; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας;

Στο webinar αυτό θα μοιραστούμε μαζί σας τις νομικές απαιτήσεις καθώς και παραδείγματα διαχείρισης αναφορών στην πράξη. Με υποενότητες:

   – Τις απαιτήσεις του νέου νόμου

   – Παράδειγμα υποβολής και διαχείρισης αναφοράς/καταγγελίας με ηλεκτρονική πλατφόρμα

   – Στο τι πρέπει να κάνετε στην εταιρίας σας.