Η Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκή Οδηγίας Network & Information Security 2.0

 

Η νέα οδηγία NIS 2, εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντικαθιστά την NIS που έχει γίνει εθνικός νόμος, στην Ελλάδα, από το 2018.

Με τη NIS 2.0, ενισχύεται η κυβερνοασφάλεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, διευρύνονται οι κλάδοι εφαρμογής και κατ’ επέκταση οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που επηρεάζονται.

Συμπληρώστε τη φόρμα και μάθετε περισσότερα για νέα Οδηγία NIS 2.0.

11 + 9 =