Η Rethink Business Lab και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών διοργανώνουν το webinar, με θέμα “Η εφαρμογή του νέου νόμου 49990/2022 για την «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου» ή «whistleblower protection» στην πράξη” την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00-11:30.

Θεματική:

– Does your company have more than 50 employees (in any form of employment relationship) or does it belong to special categories?

– Are you aware that you have an obligation to implement Law 4990/2022? What kind of violations can be reported? How and where are they submitted? How are they handled? What are your obligations?

In this webinar we will share with you the legal requirements as well as examples of petition management in practice. With sub-modules:

– Requirements of the new law

– Example of submitting and managing a report/complaint with an online platform

– On what to do in your company.