Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Πρακτικός Οδηγός

Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Πρακτικός Οδηγός

Tα συμβάντα παραβίασης δεδομένων έχουν υπερδιπλασιαστεί  Το 77% των επιχειρήσεων δεν έχουν ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης σε εφαρμογή.  Ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης, σε δεδομένα και πληροφορίες, διασφαλίζει σε μια επιχείρηση, ότι...

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στο cyber security

Στο Panel ΙV του συνεδρίου Cyber Insurance & Incident Response Conference 2021, με τίτλο «Incident Response – Αντιμετώπιση Περιστατικών» και συντονιστή τον κ. Δημήτρη Γεωργόπουλο, Founder – CEO, Rethink Business Lab – RBL, ο κ. George Platsis, Senior Lead...

H “ακτινογραφία” των κυβερνοαπειλών – Στατιστικά στοιχεία της ΑΠΔΠΧ

Ο Δρ. Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, ΕΕΠ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γεώργιος Ρουσόπουλος παρέθεσε εισαγωγική Ομιλία: «Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων – η εικόνα της Εποπτικής Αρχής» κατά τη διάρκεια του Ciir21. H Aρχή εστιάζει στην...