Η εφαρμογή των Αρχών Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της Πανδημίας

Η εφαρμογή των Αρχών Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της Πανδημίας

Εισαγωγή   Οι Οργανισμοί παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση και να προφυλάξουν από  τις συνέπειες τού COVID-19, γνωστός...
Πανδημία: Η Ενσυναίσθηση σαν Παράγοντας Ανθεκτικότητας & Ανάκαμψης

Πανδημία: Η Ενσυναίσθηση σαν Παράγοντας Ανθεκτικότητας & Ανάκαμψης

Βιβλιοθήκη της Rethink Business Lab  Απρίλιος 2020  Πρώτες Διαπιστώσεις  Η πανδημία COVID-19 γιγαντώθηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δημιουργώντας -πολλές φορές- συνθήκες πρωτόγνωρες και δύσκολες στη διαχείρισή τους, σηματοδοτώντας μια νέα κρίση.  Οι...
Προστασία Εταιρικών & Προσωπικών Πληροφοριών δουλεύοντας από το Σπίτι

Προστασία Εταιρικών & Προσωπικών Πληροφοριών δουλεύοντας από το Σπίτι

Στο πλαίσιο   των μέτρων περιορισμού  της επέκτασης της COVID-19, οι ανάγκες για εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και η ανάγκη για επικοινωνία με την οικογένεια και φίλους των ανθρώπων συνεχώς μεγαλώνουν. Αποτέλεσμα, η  χρήση εφαρμογών  video-conferencing...
Οδηγίες Ασφάλειας Δεδομένων & Πληροφοριών στην εξ Αποστάσεως Εργασία

Οδηγίες Ασφάλειας Δεδομένων & Πληροφοριών στην εξ Αποστάσεως Εργασία

Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του Κορωνοϊού όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι θα χρειάζεται να δουλέψουν μακριά από το χώρο εργασίας τους. Ακολουθούν  μερικές οδηγίες για την προστασία Δεδομένων και Πληροφοριών σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσοχή! Στην...
Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών  Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα (Incident Response Plan) – Ένας Πρακτικός Οδηγός

Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Incident Response Plan) – Ένας Πρακτικός Οδηγός

1. Εισαγωγή Η προστασία των δεδομένων και ιδιαίτερα των προσωπικών δεδομένων σε έναν οργανισμό αναδεικνύεται σε μια σημαντική, οργανωμένη και επιμελή καθημερινή δραστηριότητα. Τα δεδομένα αποτελούν ίσως το πλέον σημαντικό κεφάλαιο για κάθε εταιρία και θα πρέπει να...