Οδηγίες Ασφάλειας Δεδομένων & Πληροφοριών στην εξ Αποστάσεως Εργασία

Οδηγίες Ασφάλειας Δεδομένων & Πληροφοριών στην εξ Αποστάσεως Εργασία

Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του Κορωνοϊού όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι θα χρειάζεται να δουλέψουν μακριά από το χώρο εργασίας τους. Ακολουθούν  μερικές οδηγίες για την προστασία Δεδομένων και Πληροφοριών σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσοχή! Στην...