Οδηγός Συμμόρφωσης με το ν. 4990/2022

Οδηγός Συμμόρφωσης με το ν. 4990/2022

Ο νέος νόμος δημιουργεί μια νέα κανονιστική υποχρέωση   Ο νέος νόμος 4990/2022 – Whistleblowing ψηφίστηκε πρόσφατα για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου στον εργασιακό χώρο, δηλαδή παράνομες πρακτικές ή ανήθικες...