Οδηγός Network information security 2.0

Οδηγός Network information security 2.0

Η Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκή Οδηγίας Network & Information Security 2.0   Η νέα οδηγία NIS 2, εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντικαθιστά την NIS που έχει γίνει εθνικός νόμος, στην Ελλάδα, από το 2018. Με τη NIS 2.0, ενισχύεται...

Η εφαρμογή του νέου νόμου 4990/2022 Whistleblowing

Η Rethink Business Lab και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών διοργανώνουν το webinar, με θέμα “Η εφαρμογή του νέου νόμου 49990/2022 για την «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου» ή «whistleblower protection» στην...

Ημερίδα Εξυπηρέτησης πελατών

H Rethink Business Lab – RBL, υποστηρίζει και συμμετέχει σε άλλη μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, την Ημερίδα Εξυπηρέτησης Πελάτη στην Καλαμάτα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στο Δημοτικό Πνευματικό...
Οδηγός Συμμόρφωσης με το ν. 4990/2022

Οδηγός Συμμόρφωσης με το ν. 4990/2022

Ο νέος νόμος δημιουργεί μια νέα κανονιστική υποχρέωση   Ο νέος νόμος 4990/2022 – Whistleblowing ψηφίστηκε πρόσφατα για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου στον εργασιακό χώρο, δηλαδή παράνομες πρακτικές ή ανήθικες...
Οδηγός Ασφάλειας στην Εορταστική Περίοδο

Οδηγός Ασφάλειας στην Εορταστική Περίοδο

Εισαγωγή   Βρισκόμαστε ήδη στην εορταστική περίοδο και η διάθεση μας για αγορές είναι «ανεβασμένη» τόσο για εμάς όσο για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι on-line  αγορές, έτσι και φέτος θα επικρατήσουν σε μεγάλο βαθμό.Η...