Οδηγός Network information security 2.0

Οδηγός Network information security 2.0

Η Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκή Οδηγίας Network & Information Security 2.0   Η νέα οδηγία NIS 2, εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντικαθιστά την NIS που έχει γίνει εθνικός νόμος, στην Ελλάδα, από το 2018. Με τη NIS 2.0, ενισχύεται...

Η εφαρμογή του νέου νόμου 4990/2022 Whistleblowing

Η Rethink Business Lab και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών διοργανώνουν το webinar, με θέμα “Η εφαρμογή του νέου νόμου 49990/2022 για την «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου» ή «whistleblower protection» στην...

Ημερίδα Εξυπηρέτησης πελατών

H Rethink Business Lab – RBL, υποστηρίζει και συμμετέχει σε άλλη μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, την Ημερίδα Εξυπηρέτησης Πελάτη στην Καλαμάτα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στο Δημοτικό Πνευματικό...