Οδηγός Συμμόρφωσης με το ν. 4990/2022

Οδηγός Συμμόρφωσης με το ν. 4990/2022

Ο νέος νόμος δημιουργεί μια νέα κανονιστική υποχρέωση   Ο νέος νόμος 4990/2022 – Whistleblowing ψηφίστηκε πρόσφατα για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου στον εργασιακό χώρο, δηλαδή παράνομες πρακτικές ή ανήθικες...
50 τρόποι να χάσετε τα δεδομένα σας

50 τρόποι να χάσετε τα δεδομένα σας

  Σε αυτό τον οδηγό μας, θα μάθετε για τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα δεδομένα σας μπορούν να διαρρεύσουν ή να χαθούν.Το ανθρώπινο σφάλμα είναι μακράν η πιο κοινή αιτία παραβίασης δεδομένων, επομένως, ακόμη και με την καλύτερη ασφάλεια...
3 Χρόνια GDPR – Κανονιστική Υποχρέωση ή Επιχειρηματική Ευκαιρία ?

3 Χρόνια GDPR – Κανονιστική Υποχρέωση ή Επιχειρηματική Ευκαιρία ?

Η σημασία της Διαρκούς Συμμόρφωσης     Στις 25 Μαΐου συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ο  γνωστός μας GDPR (General Data Protection Regulation).. Η εφαρμογή του GDPR ανέδειξε...
GDPR σε Web Sites και Ηλεκτρονικά Καταστήματα

GDPR σε Web Sites και Ηλεκτρονικά Καταστήματα

Τι είναι ο GDPR και τι απαιτεί από ένα e-shop; O Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων (γνωστός και ως GDPR – General Data Protection Regulation) τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018, αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των...
Η εφαρμογή των Αρχών Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της Πανδημίας

Η εφαρμογή των Αρχών Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της Πανδημίας

Εισαγωγή   Οι Οργανισμοί παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση και να προφυλάξουν από  τις συνέπειες τού COVID-19, γνωστός...
Προστασία Εταιρικών & Προσωπικών Πληροφοριών δουλεύοντας από το Σπίτι

Προστασία Εταιρικών & Προσωπικών Πληροφοριών δουλεύοντας από το Σπίτι

Στο πλαίσιο   των μέτρων περιορισμού  της επέκτασης της COVID-19, οι ανάγκες για εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και η ανάγκη για επικοινωνία με την οικογένεια και φίλους των ανθρώπων συνεχώς μεγαλώνουν. Αποτέλεσμα, η  χρήση εφαρμογών  video-conferencing...